Search results

Demographic load factors

Бұл жинақта демографиялық жүктеме коэффициенттері туралы мәліметтер

13/12/2021

Fertility rates by age group

Бұл жедел-ақпаратта жас топтары бойынша бала туу коэффициенттері туралы мәліметтер

13/12/2021