Search results

Total mortality rate

Бұл бюллетеньде жалпы өлім-жітім коэффициенті туралы мәліметтер

13/12/2021

Number of children who died before the age of 1

Бұл бюллетеньде 1 жасқа дейін қайтыс болған балалар саны туралы мәліметтер

13/12/2021

Infant mortality rate

Бұл бюллетеньде нәрестелер өлім-жітімі коэффициенті туралы мәліметтер

13/12/2021

Deceased by the main classes of causes of death

Бұл бюллетеньде өлім-жітім себептерінің негізгі кластары бойынша қайтыс болғандар туралы мәліметтер

13/12/2021

Those who died under the age of 1 by the main classes of causes of death

Бұл бюллетеньде өлім-жітім себептерінің негізгі кластары бойынша 1 жасқа дейін қайтыс болғандар саны туралы мәліметтер

13/12/2021

Population growth

Бұл бюллетеньде халық өсімі туралы мәліметтер

13/12/2021

Total natural growth rate

Бұл бюллетеньде жалпы табиғи өсім коэффициенті туралы мәліметтер

14/12/2021

Arrival of migrants in all streams

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың келуі туралы мәліметтер

14/12/2021

The departure of migrants in all streams

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың кетуі туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration balance across all flows

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021