Search results

Migration by inter-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by inter-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон – кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Balance of migration by inter-regional movements

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Number of deaths (urban/rural population)

Бұл бюллетеньде қайтыс болғандар саны (қала/ауыл халқы) туралы мәліметтер

14/12/2021

Marriages (urban/rural population)

Бұл бюллетеньде некелер (қала/ауыл халқы) туралы мәліметтер

14/12/2021

Divorces (urban/rural population)

Бұл бюллетеньде ажырасулар (қала/ауыл халқы) туралы мәліметтер

14/12/2021

The population of the Republic of Kazakhstan by individual ethnic groups

Бұл бюллетеньде жекелеген этникалық топтар бойынша Қазақстан Республикасы халқының саны туралы мәліметтер

14/12/2021

Population of the Republic of Kazakhstan by gender and individual age groups (0-15, 16-62(57), 63(58)+)

Бұл бюллетеньде жынысы және жекелеген жас топтары бойынша Қазақстан Республикасы халқының саны (0-15, 16-62(57), 63(58) туралы мәліметтер

14/12/2021