Search results

Халықтың 10%-дық топтары бойынша қорлар коэффициенті

Қорлар коэффициенті – бірінші және оныншы децильдік топтардағы бөлу қатары ішіндегі халықтың салыстырылатын топтарының орташа табыстары арасындағы ара салмағын өлшейді.

25/04/2021

Migration by intra-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - кету туралы мәліметтер

14/12/2021