Search results

Register of accredited professional audit organizations

This set contains information on accredited professional audit organizations

18/01/2022

Шаруашылықтардың барлық санаттарындағы асыл тұқымды малдардың мемлекеттік тіркелімі

Осы жинақта 2022 жылдың 1 қаңтарындағы республика бойынша шаруашылықтардың барлық санаттарындағы асыл тұқымды малдардың мемлекеттік тіркелімі туралы ақпарат орналастырылған

08/02/2022

Internal Audit Service Regulations JSC «RCSC»

Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

14/04/2022

Register of Auditors

this set contains information about the auditors of the Republic of Kazakhstan

13/01/2023

Register of audit organizations

this set contains information on audit organizations

13/01/2023

Register of accredited professional audit organizations

This set contains information on accredited professional audit organizations

13/01/2023