Search results

Arrival of migrants in all streams

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың келуі туралы мәліметтер

14/12/2021

The departure of migrants in all streams

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көшіп-қонушылардың кетуі туралы мәліметтер

14/12/2021