Search results

ҚР ДСМ ММ "Республикалық арнайы медициналық қамтамасыз ету орталығы" деректері

ҚР ДСМ "РАМҚО" ММ Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің жұмылдыру дайындық жөніндегі қызметті жүзеге асырады. Денсаулық сақтау жүйесіне кіреді: уәкілетті орган, денсаулық сақтау басқармалары - 17, ведомстволық бағынысты ұйымдар - 38.

30/03/2023

Data of the State Institution "Republican Center for Special Medical Support" of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

State Institution "RCSMO" of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan carries out activities for the mobilization preparation of the healthcare system of the Republic of Kazakhstan. The healthcare system includes: an authorized body, health departments - 17, subordinate organizations - 38.

01/07/2023