Идентификатор поля Наименование поля на казахском Наименование поля на русском  тип поля
id int
globaluniquenumber Бірегей нөмір Уникальный номер String
biniin БСН БИН String
doc_type Құжат түрі Тип документа String
validitystartdate Әрекеттің басталу күні Дата начала действия DateTime
validityenddate Әрекеттің аяқталу күні Дата окончания действия DateTime
licensiarnameru Лицензиардың атауы Наименование лицензиара String
activitynameru Қызмет атауы Наименование деятельности String
nikadnumber НИКАД НИКАД String
doc_status Мәртебесі Статус String
sduloadindate Күні Дата DateTime
Passport field name Passport field value
Name Берілген лицензиялар мен лицензиаттардың тізбесі
Description Қолданыстағы лицензиялардың, лицензиаттардың, сондай-ақ берілген лицензиялардың егжей-тегжейлерінің тізбесі
Owner
Category Economy
Gov Agency National Information Technologies JSC
Keywords
Actualization type As needed
Actuality status Yes
Creation date 05.01.2024 12:50
Service url https://data.egov.kz/proxy/berilgen_licenziyalar_men_lice?apiKey=yourApiKey
Status Published

To add a comment, you need to authorize or register

Comments

To leave application, you need to login or register