Passport field name Passport field value
Name Есепті жылы қабылданған докторанттар
Description Докторант – докторантурада білім алатын адам; докторантура – білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогтік және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;
Owner
Category Education and Science
Gov Agency Agency for Strategic planning and reforms of the RK
Keywords
Actualization type As needed
Actuality status Yes
Creation date 07.09.2022 14:59
Service url https://data.egov.kz/proxy/esepti_zhyly_kabyldangan_dokto1?apiKey=yourApiKey
Status Published

To add a comment, you need to authorize or register

Comments

To leave application, you need to login or register