Passport field name Passport field value
Name МАК-тың алдыңғы 3 (үш) еспепті есепті жылдағы қызметінің қорытындылары туралы есептер (бар болса)
Description Аталған жиынтық «Мемлекеттік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ-ның алдыңғы 3 (үш) есепті жыл үшін аудиторлық ұйым бекіткен жылдық қаржылық есептілік туралы мәліметтерді құрайды
Owner "Life Insurance Company "State Annuity Company", JSC
Category Labour, employment and social security
Gov Agency АО Государственная аннуитетная компания
Keywords
Actualization type Yearly
Actuality status No
Creation date 17.01.2020 18:57
Renewal date 04.02.2022 11:03
Link to the data
Link to meta-information
Status Published

To add a comment, you need to authorize or register

Comments

To leave application, you need to login or register