Passport field name Passport field value
Name Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім ұйымдарындағы оқушылардың өнірлер бойынша оқу орындарының саны (ауылдық жерлер)
Description Білім беретін ұйымдардағы білім алушылардың (студенттердің) саны - кәсіптік және техникалық білім беру, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың саны. Статистикалық есептілікте білім алушылардың (студенттердің) саны туралы деректер сыныптар (курстар), жынысы, жасы, мамандығы және басқа да көрсеткіштері бойынша келтіріледі.
Owner
Category Education and Science
Gov Agency Agency for Strategic planning and reforms of the RK
Actualization type As needed
Actuality status Yes
Creation date 07.09.2022 12:44
Service url https://data.egov.kz/proxy/opendata-api-uri497?apiKey=yourApiKey
Status Published

To add a comment, you need to authorize or register

Comments

To leave application, you need to login or register