Search results

Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша қызметті жүзеге асыруға аккредиттелген сараптамалық ұйымдардың мемлекеттік тізілімі

Осы жинақта өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит бойынша қызметті жүзеге асыруға аккредиттелген сараптамалық ұйымдар тізімі деректержәне олардың аттестаттардың нөмірлері, аттестаттың әрекет ету мерзімі, мекен-жайы және телефоны көрсетілген мемлекет емес өртке қарсы қызметтердің бар

10/11/2021

Audit register

Бұл жинақта Қазақстан Республикасының аудиторлары туралы ақпарат қамтылған

18/01/2022

register_of_audit_organization1

this set contains information on audit organizations

18/01/2022

Register of accredited professional audit organizations

Бұл жинақта аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдардың тізілімі туралы ақпарат қамтылған

18/01/2022

Internal Audit Service Regulations JSC «RCSC»

Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

14/04/2022

Аудиторские отчеты

Аудиторские отчеты

18/04/2022