Search results

Register of audit organizations

this set contains information on audit organizations

18/01/2022

Register of accredited professional audit organizations

This set contains information on accredited professional audit organizations

18/01/2022

Internal Audit Service Regulations JSC «RCSC»

Положение о Службе внутреннего аудита акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

14/04/2022

Аудиторские отчеты

Аудиторские отчеты

18/04/2022

Энергия аудиті бойынша қорытындыларды талдау және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын бағалау

Бұл жинақ энергия аудиті қорытындыларына жүргізілген талдаулар саны және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарларын бағалау туралы ақпаратты қамтиды

16/09/2022

Register of Auditors

this set contains information about the auditors of the Republic of Kazakhstan

13/01/2023

Register of audit organizations

this set contains information on audit organizations

13/01/2023

Register of accredited professional audit organizations

This set contains information on accredited professional audit organizations

13/01/2023