Search results

Баға ұсыныстарының мәртебелері белгілеу бойынша анықталық

Баға ұсыныстарының мәртебелері белгілеу бойынша анықталық

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алуды жариялау мәртебесін белгілеу бойынша анықтамалық

Мемлекеттік сатып алуды жариялау мәртебесін белгілеу бойынша анықтамалық

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алуды өткізу шеңберінде бюджет түрлерінің анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алуды өткізу шеңберінде бюджет түрлерінің анықтамалығы

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді жасау негіздемесінің анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді жасау негіздемесінің анықтамалығы

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісім түрлерінің анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісім түрлерінің анықтамалығы

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алу тәсілімен қолданылу негіздемелерінің анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алу тәсілімен қолданылу негіздемелерінің анықтамалығы

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алу жүйесінде шығыстардың функционалдық сыныптама кіші бағдарламасының анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алу жүйесінде шығыстардың функционалдық сыныптама кіші бағдарламасының анықтамалығы

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алу жүйесінде шығыстардың функционалдық сыныптама бағдарламасының анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алу жүйесінде шығыстардың функционалдық сыныптама бағдарламасының анықтамалығы

09/01/2020

Мемлекеттік сатып алу жүйесінде ерекшеліктерді белгілеу коды бойынша анықтамалық

Мемлекеттік сатып алу жүйесінде ерекшеліктерді белгілеу коды бойынша анықтамалық

09/01/2020