Search results

The level of teachers` qualification

This set contains the list of Astana pre-school organizations: the number of teachers by qualification (top, first, second categories and no category)

06/04/2015

Адвокаттар тізімі

адвокаттың аты-жөні, лицензия номері және берілген күні, адвокаттық алқаға қабылдану уақыты, адвокаттық кеңсе мекен-жайы және телефоны

14/11/2017

нотариустар тізімі

нотариус аты-жөні, лицензия номері және берілген күні, нотариалдық палатаға қабылдану уақыты, есептік тіркеуден өткен мерзім, нотариалдық кеңсе мекен-дайы және телефоны

15/11/2017

the list of international organizations in which the Republic of Kazakhstan officially participates

This set contains the list of international organizations in which the Republic of Kazakhstan officially participates

22/10/2018