Search results

Шоғырландырылған бухгалтерлік балансы

Министрліктің 2021 жылғы 1 қаңтардағы шоғырландырылған бухгалтерлік балансы

09/11/2021

Total balance-sheet of two tier banks

This set shows a total balance-sheet of two tier banks of Kazakhstan on August 1, 2022 (in thousand tenge)

31/01/2022

Total balance-sheet of mortgage organisations

This set shows a total balance-sheet of mortgage organisations of the Republic of Kazkahstan on August 1, 2022 (in thousand tenge)

01/02/2022

Total balance sheet of microfinance organizations

This set shows a total balance sheet of microfinance organizations of the Republic of Kazakhstan (International Financial Reporting Standards) on July 1, 2022 (in thousand tenge)

09/03/2022