Search results

Жеңіл өнеркәсіп туралы статистика

Данный набор содержит статистические данные по отрасли легкой промышленности

13/08/2018

"Промышленность Казахстана" ғылыми-техникалық журналы туралы ақпарат

Аталған жинақ ғылыми мақалалардың авторларына қойылатын ережелер мен талаптарды, сонымен қатар журнал мен жазылым туралы жалпы ақпаратты қамтиды.

24/12/2020

Manufacturing share in Gross domestic product

This set contains information about the share of the manufacturing industry in the gross domestic product for 2010-2020

03/08/2021

Химия өнеркәсібі туралы статистика

Статистические данные по отрасли химической промышленности

19/11/2021