Search results

Information on the transfer of state property to property hiring and trust management by region

This set contains information on the transfer of state property to property hiring and trust management by region

21/12/2021

Информация по передаче государственного имущества в имущественный найм и доверительное управление в разрезе регионов

Бұл жинақта Маңғыстау облысының мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға/ жалға беру жөнінде туралы ақпарат

11/08/2023