Search results

Investments in the agro-industrial complex since 2000

This set contains information on investments of KazAgroFinance JSC in the agro-industrial complex since 2000 - 1 235,7 billion tenge

09/02/2023

Investments in the agro-industrial complex since 2000

This set contains information on investments of KazAgroFinance JSC in the agro-industrial complex since 2000 - 1 253,8 billion tenge

07/03/2023

Investments in the agro-industrial complex since 2000

This set contains information on investments of KazAgroFinance JSC in the agro-industrial complex since 2000 - 1 270,8 billion tenge

07/04/2023

Investments in the agro-industrial complex since 2000

This set contains information on investments of KazAgroFinance JSC in the agro-industrial complex since 2000 - 1 291,3 billion tenge

05/05/2023

Бюджеттік инвестициялық (техникалық-экономикалық негіздеменің, қаржы-экономикалық негіздемінің) қарастырылған саны

Бұл жинақта 2022 жылдың қараша айында қорытындысы бойынша қарастырылған ТЭН, ҚЭН саны көрсетілген

10/05/2023

The number of equipment has been leased since 2000

This set contains information on investments of KazAgroFinance JSC in the agro-industrial complex since 2000 - 1 301,0 billion tenge

08/06/2023

Бюджеттік инвестициялық техникалық-экономикалық негіздеменің, қаржы-экономикалық негіздемінің қарастырылған саны

Бұл жинақта 2024 жылдың ақпан айының қорытындысы бойынша қарастырылған ТЭН, ҚЭН саны көрсетілген

09/06/2023

The number of equipment has been leased since 2000

This set contains information on investments of KazAgroFinance JSC in the agro-industrial complex since 2000 - 1 318,0 billion tenge

10/07/2023

Информация о реализованных инвестиционных проектах в разрезе регионов

Бұл жинақта Маңғыстау облысы бойынша іске асырылған инвестициялық жобалар туралы деректер орналастырылған

03/08/2023