Search results

Облыстар мен қалалар бойынша техникалық байқау орталықтарының тізілімі

Аталған жиынтық облыстар мен қалалар бойынша техникалық байқау орталықтарының тізілімі туралы мәліметтерді құрайды

26/01/2017

Migration by inter-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by inter-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон – кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Balance of migration by inter-regional movements

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021

Облыстар мен қалалар бойынша техникалық байқау орталықтарының тізілімі

Аталған жиынтық облыстар мен қалалар бойынша техникалық байқау орталықтарының тізілімі туралы мәліметтерді құрайды

28/04/2022