Search results

Investments in fixed capital

this set contains information on the volume of investments in fixed assets by region for 2014-2022

25/11/2021

Ипотекалық ұйымдардың бойынша жиынтық баланс

Бұл жинақта 01.08.2023 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының ипотекалық ұйымдары жиынтық балансы көрсетіледі (мың теңгемен)

30/01/2023