Search results

Migration by inter-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by inter-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон – кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Balance of migration by inter-regional movements

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - arrival

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - келу туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration by intra-regional movements - retirement

Бұл бюллетеньде облысішілік өткізулер бойынша көші-қон - кету туралы мәліметтер

14/12/2021