Search results

"Қазгеология" ҰГБК" АҚ даму жоспарының орындалуы туралы есеп

"Қазгеология" ҰГБК" АҚ даму жоспарының орындалуы туралы есеп

24/10/2019

Жекешелендіру бойынша

Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кешенді жоспарына сәйкес 37 ұйымды бәсекелес ортаға беру көзделген. Бүгінгі таңда, Жамбыл облысы бойынша бәсекелес ортаға беруілуге тиісті 37 ұйымның 15-і 1 961,4 млн. теңгеге сатылды, 14 ұйым 24 339,3 млн. теңгеге кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға берілді, 6 ұйым таратылды. Қалған 2 ұйым («Темір жол Жылу» МКК мен «Тараз» ӘКК» АҚ-ның «Торгово-закупочная компания» ЖШС)бекітілген Жол картасына сәйкес сауда-саттыққа 2018 жылы 3 реттен шығарылып, қатысуға өтінім болмауына байланысты сауда-саттықтар өтпеген деп танылды. Сол себепті, «Темір Жол-Жылу» ШЖҚ МКК-ны Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына қарасты «ТаразТрансЭнерго» кәсіпорнына қосу жолымен қайта құру процестері облыс әкімдігінің 14.01.2019ж. №4қаулысына сәйкес жүргізілуде. «Тараз» ӘКК» АҚ-ның «Торгово-закупочная компания» ЖШС-і таратылуда.

31/10/2019

Street and yard lighting

This set contains information on work plans for street and yard lighting in the city of Almaty

12/11/2019

"Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Халықты жұмыспен қамту орталығы" ММ-ға жүгінген Нұр-Сұлтан қаласының жұмыссыздар статистикасы

Уровень безработицы в столице составляет 4,7% (по РК – 5,0%). Справочно: Уровень молодежной безработицы (в возрасте 15-28 лет) – 4,6% (при плане – 4,6%) и женской безработицы – 4,7% (при плане – 4,8%). Реализуются Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», Дорожная карта занятостит на 2020-2021 года и принимаются всевозможные меры для большего охвата нуждающихся в трудоустройстве граждан и расширения возможности их трудоустройства. В рамках Комплексного плана содействия занятости по состоянию на 1 декабря т.г. исполнение составляет 104% или 19 558 человек.

27/11/2019

Нұр-Сұлтан қаласының бас жоспарларының схемалары және түбегейлі жоспарлау жолбалары

Бұл жинақта бас жоспарлар схемасы туралы ақпарат орналасқан

27/11/2019

Спорт саласының мамандары үшін жоспарланған біліктілікті арттыру курстары және республикалық семинар-кеңестер туралы деректер

Спорт саласының мамандары үшін жоспарланған біліктілікті арттыру курстары және республикалық семинар-кеңестер туралы деректер

06/12/2019