Search results

Қазақстандық азаматтардың отбасында қамқорлықтағы (қорғанышықтағы) балалар туралы статистикалық деректер, өңірлер бөлінісінде

Қазақстандық азаматтардың отбасында қамқорлықтағы (қорғанышықтағы) балалар туралы статистикалық деректер, өңірлер бөлінісінде

06/05/2016

Statistical data on children under guardianship (guardianship) in the families of Kazakhstani citizens, by region

Statistical data on children under guardianship (guardianship) in the families of Kazakhstani citizens, by region

04/04/2024