Search results

Migration with other countries-retirement

Бұл бюллетеньде басқа елдермен көші-қон- кету туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration balance with other countries

Бұл бюллетеньде басқа елдермен көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021