Search results

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер ескеріле, іс санаттары (қылмыстық, азаматтық, әкімшілік), тараптар, процеске қатысушылар, қарау күндері, қаралатын орны көрсетіле отырып сот істерін қарау кестелері

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер ескеріле, іс санаттары (қылмыстық, азаматтық, әкімшілік), тараптар, процеске қатысушылар, қарау күндері, қаралатын орны көрсетіле отырып сот істерін қарау кестелері

19/03/2018

Әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің бос орындар туралы мәліметтер

Бұл жинақта соттардың атауы, жұмыс істеу уақты, мекенжайы, байланыс телефондары. әкімшілік мемлекеттік қызметкерлердің бос орындар туралы мәліметтер бар

30/03/2018

Халықаралық соттарда және арбитраждарда Қазақстан Республикасы қатысқан істерді қарау саны

Бұл жинақ Қазақстан Республикасы қатысатын халықаралық соттардағы және арбитраждардардағы тергеулердің статистикалық деректерін қамтиды

20/06/2019

Форма № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел»

данный набор содержит данные отчета о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел за 9 месяцев 2019 года

26/08/2020

Отчет формы №2 "О работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел"

Статистические сведения о работе судов первой инстанции по рассмотрению гражданских дел за 9 месяцев 2019 года

26/08/2020

Форма № 2-Ж «Отчет о рассмотрении судами жалоб по делам частного обвинения»

Данный набор содержит данные отчета о рассмотрении судами жалоб по делам частного обвинения за 9 месяцев 2019 года

26/08/2020

Форма № 6 «Отчет о работе судов апелляционной инстанции по рассмотрению уголовных дел»

Данный набор содержит данные отчета о рассмотрении уголовных дел в апелляционной инстанции за 9 месяцев 2019 года

26/08/2020