Search results

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер ескеріле, іс санаттары (қылмыстық, азаматтық, әкімшілік), тараптар, процеске қатысушылар, қарау күндері, қаралатын орны көрсетіле отырып сот істерін қарау кестелері

Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер ескеріле, іс санаттары (қылмыстық, азаматтық, әкімшілік), тараптар, процеске қатысушылар, қарау күндері, қаралатын орны көрсетіле отырып сот істерін қарау кестелері

19/03/2018

Форма № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел»

Ежеквартальная форма отчета № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел»

26/08/2020

Форма № 2 «Отчет по рассмотрению гражданских дел судами первой инстанции»

Ежеквартальная форма отчета № 2 «Отчет по рассмотрению гражданских дел судами первой инстанции»

26/08/2020

Форма № 2-Ж «Отчет о рассмотрении судами жалоб по делам частного обвинения»

Ежеквартальная форма отчета № 2-Ж «Отчет о рассмотрении судами жалоб по делам частного обвинения»

26/08/2020

Форма № 6 «Отчет о работе судов апелляционной инстанции по рассмотрению уголовных дел»

Ежеквартальная форма отчета № 6 «Отчет о работе судов апелляционной инстанции по рассмотрению уголовных дел»

26/08/2020