Search results

Migration balance across all flows

Бұл бюллетеньде барлық ағындар бойынша көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration balance with the countries of the Commonwealth of Independent States

Бұл бюллетеньде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерімен көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021

Migration balance with other countries

Бұл бюллетеньде басқа елдермен көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021

Balance of migration by inter-regional movements

Бұл бюллетеньде облысаралық өткізулер бойынша көші-қон сальдосы туралы мәліметтер

14/12/2021