Search results

Ғылыми, әмбебап, арнайы, өзге де кітапханалар саны

Бұл жинақта 2020 жылға ғылыми, әмбебап, арнайы, өзге де кітапханалар саны туралы деректер көрсетілген

06/06/2016

Оқу залдарындағы орындар саны

Бұл жинақта 2020 жылға оқу залдарындағы орындар саны туралы деректер көрсетілген

06/06/2016

Кітапхана пайдаланушылар саны

Бұл жинақта 2020 жылға кітапхана пайдаланушылар саны туралы деректер көрсетілген

06/06/2016

Жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қою

Алматы қаласын дамыту бағдарламасын іске асыру мақсатында Жер қатынастары басқармасы көлік инфрақұрылымын (жолдар, жолайрықтар), әлеуметтік нысандарды (мектептерді, мұражайларды) және энергетика нысандарын салу үшін жер учаскелерін мемлекет қажеттілігі үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару бойынша жұмыс жүргізуде (Кәріздік сорғы станциялары, подстанциялар). 2020 жылдың басынан бастап мемлекеттік қажеттілікке 12,07 млрд.теңге сомасына 172 жер учаскесі, 17 пәтер сатып алынды (2019 жылы мемлекеттік қажеттілікке 16,048 млрд.теңге сомасына 351 жер учаскесі алынды): 1. «Дархан» шағын ауданында мектеп салу үшін 46 млн.теңге сомасына 2 жер учаскесі сатып алынды; 2. Желтоқсан көшесінен Тимирязев, Жандосов, Сүлейменов, Мұстафин көшелері бойымен Сайна көшесіне дейін жүрдек автобус көлігі жүйесімен көше желісін қалпына келтіру үшін 75 млн.теңге сомасына 1 жер учаскесі сатып алынды; 3. Жетісу ауданындағы «Кирпичный» подстанциясын салу 1 жер учаскесі сатып алынды; 4. «Орталық стадион» инфрақұрылымын қайта құру және жаңарту 1 жер учаскесі сатып алынды. 5. Рысқұлов даңғылы мен Кульджинский трактінің қиылысында көліктік жолайрық салу 1 жер учаскесі сатып алынды. 6. Бухтармин және Кульджинский трактінің қиылысында көлік қиылысын 8 жер учаскелері сатып алынды; 7. Абай даңғылын Яссауи көшесінен Алматы шекарасына дейін жолды тесу 39 жер учаскелері сатып алынды; 8. Рысқұлов даңғылы мен Емцова көшесінің қиылысында жол айрығын 8 жер учаскелері сатып алынды; 9. Облыстық маңызы бар автомобиль жолдары үшін Наурызбай аймағындағы Райымбек даңғылына дейін 4 жер учаскелері сатып алынды; 10. Абай даңғылының солтүстігінде, Алмалы ауданындағы Байзақов көшесінің батысында орналасқан әкімшілік ғимаратының құрылысы 17 пәтер сатып алынды; 11. Электр көлігі нысанын, Қалқаман метро станциясын және №126 желдету шахтасын салу 4 жер учаскелері сатып алынды; 12. Бас жоспарды іске асыру үшін Бостандық облысында 5 жер учаскелері сатып алынды; 13. Жандосов көшесін Яссауи көшесінен Рысқұлов көшесіне дейін кеңейту 11 жер учаскелері сатып алынды; 14. Сейфуллин даңғылы мен Жансүгіров көшесінің қиылысында көліктік жолайрық 82 жер учаскелері сатып алынды; 15. «Мәдениет» шағын ауданында жол 5 жер учаскесі сатып алынды. 2020 жылы жалпы ауданы 9,8543 гектарды құрайтын 11 жер учаскесін брондау туралы 1 қаулы қабылданды: - Түрксіб ауданында - 2 учаске, ауданы 0,758 га; - Жетісу ауданында - 8 учаске, ауданы 8 8221 га; - Алатау ауданында - 1 учаске, ауданы 0,2742 га. 2020 жылы 19 объектіге 240 хабарлама берілді, барлық хабарламалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімінде кепілден өткізілді. 2020 жылы Департамент 79 жер учаскесін сатып алу-сату келісімі негізінде учаскелерді сатып алды және сот шешімдері бойынша 110 учаске сатып алынды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өтемақының ұсынылған мөлшерімен келіспеуіне байланысты 91 жер учаскесіне де талап қойылды.

15/08/2016

Жарияланған ғылыми мақалалардың саны (шетелдік басылымдарда)

Web of Science (Clarivate Analytics) және Scopus (Elsevier) платформаларындағы ақпараттық ресурстарға сәйкес 2018 жылғы жарияланымдардың жалпы санынан (4873 бірлік) қазақстандық басылымдардың рейтингілік басылымдардағы өсімі 2020 жылғы жағдай бойынша Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) ақпаратына сәйкес басылымдар саны 6205 бірлікті (27,3%) құрайды.

07/09/2018

Қазақстан Республиксының Ғылым және техника саласындағы мемлекеттік сыйлығы (атауы, конкурс шарттары, құжаттардың тізбесі)

ОТ КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ Комиссия по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби сообщает о начале приема работ на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби 2021 года с 1 декабря текущего года. Общие требования к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, опубликованы в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» http://adilet.zan.kz (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 января 2019 года № 49). Работы, оформленные в соответствии с настоящими требованиями, принимаются до 1 марта 2021 года лично от авторов или их доверенных лиц в Комиссию по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби по адресу: г. Нур-Султан, «Дом Министерств», подъезд 11, каб.1049, по закрытой тематике в каб. 924. Телефоны для справок: рабочий 8(7172) 74-24-84, 74-16-59, 74-20-93 Общие требования к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби Глава 1. Общее положение 1. Настоящие Общие требования к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби (далее – Государственная премия) разработаны в соответствии с подпунктом 1) пункта 11 Положения о Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства" и устанавливают требования к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии. Глава 2. Требования к оформлению работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии 2. Работа, выдвигаемая на соискание Государственной премии (далее-работа), представляется в виде переплетенных томов в бумажном и электронном вариантах в трех экземплярах на казахском и русском языках. Предоставление первого и второго тома является обязательным, при наличии последующие тома предоставляются в произвольной форме. Бумажный и электронный варианты документов предоставляются идентичными. В электронном варианте документы предоставляются отдельными файлами с указанием их наименований. 3. К работе прилагается краткая информация на одном листе в 6 (шести) экземплярах, к которой, предъявляются следующие требования: на лицевой стороне листа: название работы; полное название выдвигающей организации; фамилии, имена и отчества (при наличии) авторов, места их работы, должности, ученые степени и звания (при наличии); на оборотной стороне листа: краткое изложение содержания работы, ее основной научно-технической идеи, результатов внедрения в производство, за исключением области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук, а также достигнутого экономического и (или) социального эффекта от реализации работы текстом объема до 1500 слов; подпись автора работы или руководителя работы для коллектива соискателей; текст печатается на одной стороне листа форматом А4, на обложке томов указываются название работы, фамилии, инициалы авторов. 4. Первый том содержит описание работы, которое в электронном виде оформляется в формате *docx, *xlsx, *pdf с учетом следующих параметров: 1) поля слева – 2,5 см, поля справа – 1,5 см, колонтитулы – 2,5 см; 2) абзацный отступ (отступ первой строки) - 1,25 см; 3) используемый шрифт - Times New Roman; 4) для заголовок полужирным шрифтом – 14; 5) для наименования работы и основного текста размер шрифта– 14; 6) для текста в примечании размер шрифта – 12; 7) в колонтитуле верхней части листа прописными буквами указывают наименование документа; 8) нумерация страниц указывается в нижней части листа по центру, на первой странице нумерация не проставляется; 9) межстрочный интервал для основного текста – полуторный; для текста в примечании – одинарный. Объем описания не должен превышать 100 (ста) листов. Иллюстрации представляются в отдельном объеме. 5. На титульном листе описания работы располагаются: наименование организации, представляющей работу; название работы, фамилии и инициалы соискателей в алфавитном порядке по организациям и их подписи. Руководитель работы указывается в списке первым с соответствующей отметкой "Руководитель". Титульный лист представляется на казахском и русском языках. 6. В начале описания приводится аннотация о наиболее существенных результатах фундаментальных и прикладных исследований, новых технологий с указанием места, периода и масштаба реализации работы (объем не более 10 страниц). 7. В основной части описания работы излагаются: содержание; выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития республики, выходу казахстанской науки и техники на уровень передовых достижений в мире; научные открытия, монографии и научные работы в одной области, получившие широкое общественное признание, сведения о разработках и организации производства новых видов техники, материалов и технологий на уровне или выше мировых аналогов; признанные результаты научно-технологической деятельности по созданию принципиально новой продукции и технологий и их внедрению в различные отрасли экономики, обеспечившие экономический и (или) социальный эффект; подтвержденные результаты инновационной деятельности по внедрению в производство технологий, обеспечивших решение приоритетных социально-экономических задач и рост конкурентоспособности Республики Казахстан на внутреннем и внешнем рынках. Приводятся основные характеристики новых технологий, техники, приборов, материалов, веществ, условий эксплуатации, отмечается патентно-лицензионная ценность разработок. 8. В конце описания приводится список трудов, открытий и изобретений авторов по теме работы, патентов, авторских свидетельств, актов испытаний, актов внедрения в производство, отзывы учреждений и предприятий, заключения экспертов. Представляется полный перечень научных публикаций и патентов авторов, а также сведения об индексе цитирования и публикациях в рейтинговых международных изданиях. 9. Второй том (документы выдвижения) содержит: письмо-представление на бланке представляющей (головной) организации с указанием: точного полного наименования организации; фамилии, имени и отчества (при наличии) каждого из коллектива соискателей; ученой степени (при наличии), места работы и должности, ведомства; название работы, точно отражающего ее содержание; краткое содержание работы; обоснование ее выдвижения; общая оценка работы; период ее начала, окончания и период практической реализации результатов; масштабы реализации, научно-технические и технико-экономические показатели, полученный экономический и социальный эффект; сведения о том, что представленная работа не удостаивалась ранее премий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета; разрешение к опубликованию в открытой печати названия и содержания работы, фамилий авторов, их должностей, места работы; выписка(-и) из протокола(-ов) заседания президиума, коллегии, ученого, научного или научно-технического совета, совета предприятия, организации, трудового коллектива (далее – Совет) о выдвижении работы с указанием ее полного названия, состава авторского коллектива, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого автора, его должность и место работы, числа принявших участие в голосовании Совета и результатов голосования, подписанную председателем и секретарем Совета и заверенную печатью организации. В случаях, когда в состав авторского коллектива включаются лица, не являющиеся сотрудниками выдвигающей организации, аналогичным образом оформляются выписки из протоколов заседаний советов по месту их основной работы относительно рекомендаций по включению этих лиц в состав авторского коллектива. 10. Письмо-представление подписывается руководителем выдвигающей организации и заверяется гербовой печатью. При представлении работы несколькими организациями, письмо подписывается руководителями каждой организации. 11. Перечисление авторов в письме - представлении осуществляется по организациям в алфавитном порядке. При выделении руководителя работы, он указывается в списке первым с соответствующей отметкой "Руководитель". 12. Справка о творческом вкладе представляется на каждого члена коллектива соискателей отдельно с указанием: фамилии, имени и отчества (при наличии); занимаемой им должности в период выполнения работы; конкретного творческого вклада в работу; обоснования включения его в состав авторского коллектива. Справка подписывается руководителем организации по месту работы автора в период выполнения выдвигаемой на соискание Государственной премии работы, а также руководителем представляющей организации и заверяется их печатями. Выдвигаемая работа, выполненная одним автором, не требует представления справки о творческом вкладе. 13. Сведения о каждом члене коллектива соискателей выдвигаемой работы представляются на бланке организации по месту основной работы соискателя и оформляются строго по документу, удостоверяющему личность на казахском и русском языках в следующем виде: фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения, данные документа удостоверяющего личность; специальность; почетное звание (в случае, если соискатель является лауреатом, указывается наименование премии и период присвоения звания); государственные награды за последние пять лет с указанием даты награждения и заслуги; ученая степень и ученое звание (при наличии); место работы; занимаемая должность; контактные данные; сведения подписываются соискателем, заверяются работником отдела кадров и печатью с указанием даты заполнения. 14. К представлению прилагаются опубликованные научные работы (книги, монографии, сброшюрованные оттиски статей - не более 5 (пяти)), документы, подтверждающие авторство конструкторских, технических разработок, технологических процессов и других инновационных достижений (копии патентов, авторских свидетельств, актов испытаний, актов внедрения в производство), за создание которых их автор (коллектив авторов) выдвигается на соискание Государственной премии. 15. Все документы и материалы по работам, сведения о которых не подлежат разглашению, представляются в трех экземплярах и направляются согласно Закону Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах». ________________________________

19/12/2018

Тіркелген ғибадат үйлерінің (ғимараттарының) саны

Бұл жиынтық тіркелген ғибадат үйлерінің (ғимараттарының) саны туралы ақпаратын құрайды

09/01/2019

Кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы аумағы

Бұл жинақта 2020 жылға кітапхана ғимараттарының (үй-жайларының) жалпы аумағы туралы деректер көрсетілген

13/02/2019

Мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді жасау негіздемесінің анықтамалығы

Мемлекеттік сатып алу туралы қосымша келісімді жасау негіздемесінің анықтамалығы

09/01/2020