Search results

Өндірісінде йодталмаған тұз пайдаланылатын тағамдық өнімнің жекелеген түрлерінің тізбесі

Көрсетілген жиынтық өндірісінде йодталмаған тұз пайдаланылатын тағамдық өнімнің жекелеген түрлерінің тізбесін қамтиды

18/07/2018

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың берілген, қайта рәсімделген лицензиялардың тізілімі

Бұл жинақта қаржы ұйымының атауы, лицензияның нөмірі және берілген күні, уәкілетті органның лицензияны беру/қайта ресімдеу туралы шешімінің нөмірі мен күні туралы деректер бар

09/11/2020

Жеке су құбыры желілерінің саны

Бұл жинақта 2023 жылғы сумен жабдықтау жуйесі жеке желілерінің санын туралы акпарат ұсынған

23/06/2021

Жеке су құбыры желілерінің саны

Бұл жинақта 2021 жылғы сумен жабдықтау жуйесі жеке желілерінің санын туралы акпарат ұсынған

25/05/2022

134. Количество выданных лицензий на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров

Тауарлардың жекелеген түрлерінің импортына және (немесе) экспортына берілген лицензиялардың

12/12/2023

134. Количество выданных лицензий на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров

Количество выданных лицензий на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров (отчетный период; общее количество выданных лицензий; количество выданных лицензий в разрезе наименований товаров)

27/12/2023

135. Количество выданных разрешений на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территорию Республики Казахстан

Количество выданных разрешений на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров на территорию Республики Казахстан (отчетный период; общее количество выданных разрешений; количество выданных разрешений в разрезе наименований товаров)

27/12/2023