Search results

379. Статистика по получателям возмещения затрат на обучение на дому детей-инвалидов в разрезе регионов

Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарының өтемін алушылар туралы статистика, өңірлер бөлінісінде

17/10/2023

Information on the number of teaching staff of the NCJSC "Medical University of Karaganda"

Information on the number of teaching staff of the NCJSC "Medical University of Karaganda"

23/11/2023