Search results

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім ұйымдарындағы оқушылардың өнірлер бойынша оқу орындарының саны (ауылдық жерлер)

Білім беретін ұйымдардағы білім алушылардың (студенттердің) саны - кәсіптік және техникалық білім беру, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың саны. Статистикалық есептілікте білім алушылардың (студенттердің) саны туралы деректер сыныптар (курстар), жынысы, жасы, мамандығы және басқа да көрсеткіштері бойынша келтіріледі.

07/09/2022

ЖОО-ға есепті жылы қабылданған білім алушылар

"Оқу орнына қабылдау – нақты оқу жылында оқуға қабылданған тұлғалар санының көрсеткіші. Оқу орнының бекітілген ережелеріне сәйкес іске асырылады. Қабылдандардың қатарына екінші жылға қалғандар және оқуға қайта қабылданғандар саны енгізілмейді"

07/09/2022

Докторанттарды даярлауды жүзеге асыратын ұйымдардың саны

Докторантура – білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогтік және (немесе) кәсіптік қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.

07/09/2022

Есепті жылдың соңындағы жылумен жабдықтау көздерінің саны

Бұл жинақта 2020 жылдың соңындағы жылумен жабдықтау көздерінің саны туралы деректер көрсетілген

07/09/2022

Жарияланған ғылыми мақалалардың саны (шетелдік басылымдарда)

25.02.2023 ж. бойынша қазақстандық авторлар 2022 жылғы Scopus дерекқорында 4974 жарияланымдар (мақалалар мен шолу) жариялады. (Scopus базасының сілтемесі: https://www.scopus.com/) Web of Science базасы бойынша жарияланымдар саны – 3786. (Web of Science базасының сілтемесі: https://www.webofscience.com) Бұл ретте жарияланымдар саны өседі және нақты саны 2023 жылдың шілдесіне дейін қолжетімді болады.

27/02/2023

Institution information

Analytical report Republican State Enterprise on REM Children's clinical sanatorium "Alatau" for the first half of 2023 DKS "Alatau" sends a daily order to the Chief pediatricians of the regions throughout the territory of the Republic of Kazakhstan for planned hospitalization of patients. In the treatment of children, non-drug - natural methods of healing are mainly used. In the volume of complex rehabilitation, exercise therapy, shungite therapy, speleotherapy, dosed thermotherapy, climatotherapy-aeroheliotherapy, dosed walking, clay therapy, phototherapy, various salt mines, hardware electrotherapy, physiotherapy, massage, music therapy, correctional sessions with a psychologist are carried out. In addition, there is a balneological and hydropathic clinic where therapeutic, sedative, shungite baths, Charcot's shower, circular shower, clay and mud therapy are carried out. For 2023, the Alatau clinic planned 16 races with a total number of 1883 patients, for 6 months of the current year 924 patients were treated compared to the 1st half of 2022 - 991. Rehabilitation of patients was carried out in full, according to treatment protocols. For 6 months of 2023, in general, 130 beds worked in the sanatorium in the somatic department and the work of the bed was 127.8 days, in the same period last year -133.4, the bed turnover averaged 7.1 patients (2022 -7.6) , with an average bed downtime of 5.3 days (2022-4.2 days). The average duration of the patient's stay in bed was 18.0 bed-days. (17.5 bed-days in 2022) With a plan of 18480 bed-days, patients spent 16610 bed-days, which amounted to 89.8%. In the first half of 2023, 992 vouchers were allocated. The implementation of the hospitalization plan was 85.7%. The number of missed trips by region increased by 1.3%, for 6 months of 2022 - 107 cases, for 6 months of 2023 - 142 cases.

06/09/2023

Number of schools with an external form of education

This set contains the number of schools with an external form of education

02/04/2024