ТОО"Дана бала Плюс", "Дана бала Плюс" бөбекжай балабақшасы