ТОО «Қарасай тұрғын үй құрылысы» Карасайского района