Аппарат Акима Кызылординской области АО «Аэропорт Коркыт ата»