Search results

Number of persons with disabilities in the Republic of Kazakhstan

This set contains data on persons with disabilities in the Republic of Kazakhstan as of January 1, 2022

05/07/2018

Тіркелген ғибадат үйлерінің (ғимараттарының) саны

Бұл жиынтық тіркелген ғибадат үйлерінің (ғимараттарының) саны туралы ақпаратын құрайды

09/01/2019

Количество зарегистрированных религиозных объединений, их филиалов в разрезе регионов

Данный набор содержит информацию о количестве зарегистрированных религиозных объединений, их филиалов в разрезе регионов

25/06/2019

Қолдау алған кәсіпорындар бойынша құрылған жұмыс орындарының саны

Көрсеткіш «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қызметі аясында және "Даму" қоры АҚ қаржылық бағдарламалары жургізілуі нәтижесінде қолдау алған кәсіпорындар тарапынан құрылған жұмыс орындарының санын сипаттайды.

29/11/2019

number of disabled persons of 2 group

This set contains data on the number of disabled people of group 2 as of January 1, 2022

09/12/2019

number of disabled persons of 3 group

This set contains data on the number of disabled people of group 3 as of January 1, 2022

09/12/2019

number of disabled children under 18

This set contains data on children with disabilities in the Republic of Kazakhstan as of January 1, 2022

09/12/2019